Vprašajte nas Prva stran

Nova generacija HMI/SCADA sustava proizvođača GE Digital

Poduzeće GE Digital izdalo je četvrtu generaciju HMI/SCADAsustava (GE iFIX ver. 5.8 R2).
Opširnije

MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspješnu provedbu mjera štednje energije, te provođenje energetskog managementa u zgradama, moramo prije svega prepoznati izvorni nivo potrošnje energije, za što trebamo adekvatnu informacijsku podršku sa bazom podataka i učinkovitim suvremenim analitičkim alatima.
Opširnije

GE Digital

gedigitalGE Digital je vodeći svjetski proizvođač programske opreme i rješenja za područje automatike i proizvodne informatike. Korisnicima nudi širok izbor pouzdanih, sigurnih te otvorenih proizvoda i rješenja., koja su u skladu sa standardima na područja automatike i proizvodne informatike, a razvijeni pomoću najsuvremenijih tehnologija. Osim svjetski poznate SCADA programske opreme GE iFix, ponudu GE Digital zaokružuju još i slijedeći programski alati iz porodice GE: Historian, Real-Time Information Portal, Change Management, RX in Plant Application za razvoj proizvodnih informacijskih sustava, te programski alat GE Batch Execution za vođenje šaržnih procesa.

 

 

GE HMI SCADA iFIX

GE iFIX, programski alat vrste SCADA (engl. Supervisory Control and Data Acquisition), uključuje sve standardne funkcionalnosti vizualizacije procesa, ručnog vođenja procesa, pohranjivanje i prikazivanje podataka, te alarmiranje..

Odlike:

 • pouzdanost rada,
 • visoka funkcionalnost i robustnost,
 • otvorenost,
 • skalabilnost u arhitekturi (od samostalnih točaka sa malim brojem IO signala u procesnoj bazi, do velikih sustava sa preko 1000 točaka u podijelenim j arhitekturama poslužitelj-korisnik ),
 • mogućnost izrade kompleksnih grafičkih prikaza,
 • mogućnost implementacije OLE automatizacije i povezivanja sa komponentama MS Office,
 • mogućnost povezivanja sa relacijskim bazama,
 • zaštićen pristup podacima, konfigurabilan na nivou pojedine IO točke,
 • napredno alarmiranje, konfigurabilno po pojedinim IO točkama i područjima, te podrška najsuvremenijim tehnologijama i standardima kao VBA, Terminal Server, OPC, SQL/ODBC, ActiveX, COM/DCOM itd.
 • proširena mogućnost praćenja događaja (engl. Audit Trail) i elektronički potpis potvrđuju upotreblijvost programskog alataGE iFIX i u reguliranoj industriji (npr. farmaceutika i prehrambena industrija ) .

Primjenjivost programskog alata GE iFIX vidljiva je u njegovoj raširenosti u cijelom svijetu.

Više informacija o proizvodu


GE WebSpace

GE iFIX WebSpace potpuno funkcionalan web prerglednik, koji korisniku omogućava proširiti i poboljšati novi ili već postojeći HMI/SCADA sustav. Korisniku nudi potpun nadzor i vizualizaciju procesa preko lokalnog intraneta ili interneta, bez da se mijenja postojeća iFIX aplikacija. GE iFIX WebSpace je kompatibilan sa FIX32 i svim verzijama od iFIX 2.6 do iFIX 5.0.

GE iFIX WebSpace sustav korisnicima nudi:ifix-webspace

 • mogućnost daljinskog upravljanja procesom puten interneta ili drugih naprednih komunikacijskih sustava,
 • skraćuje vrijeme prijema odluke i prihvata odluke,
 • pojednostavljuje infrastrukturu za nadzor procesa,
 • poboljšava se iskoristivost i dostupnost do postojećeg sustava za nadzor i vođenje,
 • brza implementacija pridonosi smanjenju ukupnih troškova (TCO)

iFIX WebSpace je moguće koristiti u različitim konfiguracijskim topologijama:

 • na samostalnom - namjenskom poslužitelju ili
 • na postojećem iFIX SCADA poslužitelju

Više informacija o proizvodu


GE Historian

GE Historian je sustava za arhiviranje i analizu procesnih podataka koji se satoji od četiri proficy-historianosnovne komponente:

 • arhiva procesnih podataka,
 • sustav zahvaćanja i prikupljanja podataka,
 • komponenta za administriranje sustava,
 • klijenti, te tehnologije pomoću kojih je omogućena analiza arhiviranih podataka, odnosno dolaženja do njih neposredno iz informacijskih sustava.

 

GE Historian koristi se kao centralna arhiva procesnih podataka u sustavima automatizacije, ali i kao osnova za sustave proizvodne informatike (t.i. Plant Intelligence Infrastructure). Kod ovih se "real-time" podaci pretvaraju u korisne informacije, koje pomažu boljem informiranju, te preciznijim poslovnim odlukama.

Više informacija o proizvodu

 


GE Historian Analysis

GE Historian Analysis predstavlja »okrnjnenu« verzij GE Vision rješenja, koje se oslanja na prikaze podataka iz GE Historian sustava. Korisnik može na jednostavan način vizualizirati pojedine tag-e arhive, te konfigurirati vlastite prikaze. Alat omogućava izvoz podataka izravno iz trendova u CSV datoteka, te kreiranje jednostavnih izvješća ( preko mrežnog pretraživača).

Više informacija o proizvodu


GE Mobile

S obzirom na sve veću popularnostt pametnih telefona, tableta i drugih mobilnih uređaja, brojni proficymobilekorisnici u na području automatike i procesne informatike, očekuju podršku mobilnih tehnologija u svakodnevnom poslu. To je bila nit vodilja kod razvoja aplikacije GE Mobile, koji korisniku na pristupačan i elegantan način omogućava konfigurirati aplikaciju za mobilni uređaj, te na njemu prikazivati ključne procesne informacije iz različnih izvora (SCADA, Historian ili iz drugih baza podataka ). Alat GEMobile namijenjeno je korisnicima, koji nisu stalnu u kontrolnoj sobi, ali moraju imati moućnost brzog uvida u rad procesa. Alat predstavlja dopunu GE WebSpace aplikacije, koja služi kao izravni iFIX SCADA klijent , te omogućava prikaz pune ekranske SCADA grafičke prikaze na mobilnim uređajima. GE Mobile te podatke prikazuje u sažetom, korisniku prihvatljivo, te vrlo elegantnom obliku.

Više informacija o proizvodu


GE Vision

GE Vision je mrežni i vizualizacijski kontejner gdje je moguće skupljati i prikazivati različiteclip_image14 mrežne sadržaje, npr.sadržaj iz GE WebSpace, GE Real-Time Information Portal, GE Plant Applications sistema ili drugih izabranih mrežnih aplikacija. Korisnik može na sistematičan način organizirati sadržaj u S95 modela opreme (Equipment model). Na taj način se može u modu izvođenja. Na taj način je moguće u modu izvođenja ( runtime mod) moguće koristiti definirane prikaze i sadržaje, koji su povezani sa pojedinim nivoima modela S95.

Više informacija o proizvodu

 


GE Workflow

Softverski alat GE Workflow namijenjen je upravljanju proizvodnih tokova kod automatiziranih i neautomatiziranih procesa..

proficy-workflow

GE Workflow omogućava:

 • interaktivno upućivanje operatera,
 • osigurava pravilno izvođenje svih koraka u procesu te
 • bilježi izvedene akcije i događaje

Korištenjem grafičkih elemenata jednostavno definiramo korake i događaje koji određuju tijek proizvodnje. Možemo koristiti vlastita korisnička sučelja za operatere, te sučelja za povezivanje sa opremom i strojevima. Na jednostavan način možemo se povezati na elementa sustava automatizacije (npr. SCADA, Historian) ili informacijske sustave.

GE Workflow pridonosi boljem upravljanju i nadzoru nad procesima, te smanjuje mogućnost pogrešaka operatera. Podiže učinkovitost procesa i kvalitetu proizvoda, te smanjuje troškove.

Više informacija o proizvodu


GE Real-Time Information Portal

GE Real-Time Information Portal je programsko rješenje zasnovano na internetskoj tehnologiji,untitled koje korisniku na jednostavan način omogućuje pristup, te distribuciju procesnih i proizvodnih informacija dobivenih iz Historian-a.

GE Real-Time Information Portal karakteriziraju alati za izvođenje analiza, konverziju podataka iz GE Historian-a u želejnu poslovnu informaciju (proizvodna informatika) te distribuciju tih informacija korisnicima putem internetske stranice u oblicima jednostavnim za razumijevanje, objašnjavanje i korištenje.

 

 

Transformacijom sirovih podataka u željeni oblik, Proficy Real Time Information Portal omogućava korisniku pregled trendova (po vremenu i događaju) te praćenje KPI-a (engl.Key Performance Indikators).

Više informacija o proizvodu

 


GE Troubleshooter

Softverski alat GE Troubleshooter namijenjen je boljem razumijevanju i analizi procesnih podataka te razumijevanju njihove međuovisnosti.

proficy-troubleshooter

 

Putem ugrađenih analitičnih metoda možemo pomoću alata GE Troubleshooter utvrditi uzroke problema u procesu bez obzira na vrstu šarže, te možemo simulirati ponašanje procesa u različitim uvjetima.

Više informacija o proizvodu


GE Cause +

GE Cause+ je softverski alat za on-line praćenje procesnih podataka, koji detektira i analizira neželjene događaje u procesu, te korisniku predlaže preventivne i korektivne mjere u realnom vremenu.

proficiy-cause

Više informacija o proizvodu


GE Plant Applications

GE Plant Applications je zbirka standardnih MES (engl. Manufacturing Execution System) komponenata koje se temelje na obradi realnih procesnih podataka.

proficy-plant-app

 

Uključuje slijedeće glavne funkcije za upravljanje proizvodnim procesima:

 • vođenje proizvodnje i učinkovito korištenje proizvodnih resursa,
 • upravljanje kvalitetom proizvoda i procesa,
 • sljedljivost,
 • upravljanje učinkovitošću,
 • povezivanje proizvodnih i poslovnih sustava

Proficy Plant Applications satoji se od četiri samostalna modula:

 • učinkovitost (Efficiency): upravljanje zastojima, izračun i prikaz ključnih pokazatelja proizvodnje,
 • kakvoća (Quality): praćenje ključnih procesnih (tehnoloških) podataka i parametara kakvoće
 • praćenje i sljedljivost (Production): izvođenje i praćenje proizvodnog procesa na osnovi radnih naloga, genealogija
 • batch analiza: analiziranje i kreiranje izvještaja

Više informacija o proizvodu


GE Batch Execution

GE Batch Execution je programsko okruženje koje osigurava cjelovitu podršku za vođenje procesa. Alat omogućava modeliranje fizičke opreme u procesu, izradu tehnoloških receptura i vođenje šaržnog procesa na osnovu međunarodnog standarda ISA S88.01.

Više informacija o proizvodu

batch


GE Change Management

GE Change Management je alat koji omogućava nadzor, pohranjivanje i praćenje svih operacija, odnosno promjena izvršenih nad ključnim datotekama, programima i procesnim aplikacijama. Svi važni procesni podaci se pohranjuju na centralnom sigurnom mjestu, što osigurava trenutni pristup podacima u slučaju kvara i ispada procesnih uređaja.

proficy-change-mg

GE Change Management omogućava nadzor nad širokom paletom alata, kako iz porodice GE Digital (Machine Edition, iFIX, Cimplicity), tako i nad alatima ostalih proizvođača (RSLogix 5/500/5000, S5, S7, ProWorx Plus/NxT, AutoCAD, MS Word, MS Excel).

GE Change Management osigurava korisniku potpun nadzor nad svim verzijama, što znači jednostavan pristup i pregled postojećih verzija, te razlika među njima. U okviru alata GE Change Managemet nalazi se i planer koji vrši automatski prijenos i arhiviranje promijenjenih aplikacija na GE Change Management poslužitelj. Time smo postigli da se na poslužitelju nalaze sve najnovije verzije aplikacija. Tkođer omogućava izvještavanje korisnika o svim promjenama, putem e-pošte, što osigurava brzu detekciju u slučaju neovlaštenih promjena.

Mogućnost praćenja događaja (engl. Audit Trail) i podrška za elektronske potpise omogućava korištenje programskog alata GE Change Management i u reguliranoj industriji (farmaceutika i prehrambena industrija.

Više informacija o proizvodu


GE Cimplicity

GE Process System

GE Process system predstavlja integrirano rješenje procesne automatizacije za povezane i hibridne sustave vođenja. Namjena proizvoda je da popuni raskorak među tradicionalnimi DCS procesnim i PLC/HMI zasnovanim sustavima. Probleme i ograničenja koje pojedinačni tradicionalni pristup donosi, rješava se potpunom integracijom standardnih GE Digital  komponenata kao što su: PAC RX sistemi, iFIX , Cimplicity HMI, GE Historian, Change Management. Korisnicima povezanih i hibridnih sustava omogućava visoku pouzdanost djelovanja njihovih sustava, veću učinkovitost i smanjenje ukupnih troškova proizvodnje.

Više informacija o proizvodu

proficy-process-system


GE GlobalCare

GE GlobalCare je program podrške korisniku nudi najviši nivo tehnične podrške i mogućnost besplatne nadogradnje na novu verziju proizvoda za vrijeme trajanja ugovora. GE GlobalCare podrška sadrži također:

 • pristup besplatnoj podršci putem kontakta sa centrom za podršku ( telefonski, e-poštom ili internetom,
 • on-line pristup internetskoj stranici za podršku gdje korisnik može naći korisne savjete, bazu najčešćih pitanja i odgovora, te opise tehničkih rješenja raznih korisnika,
 • pristup forumima gdje korisnici zajedno sa stručnjacima izmjenjuju znanja i iskustva,
 • besplatan pristup „driverima“ i SIM modulima (engl. Software Improvement Module) preko interneta i istovremeno obavještavanje o njima putem elektronske pošte, dostup do modula za proširenja preko interneta,
 • neograničena besplatna nadogradnja na novu verziju za sve proizvode koji su dio GlobalCare ugovoraa (za vrijeme trajanja ugovora).

Više informacija o proizvodu

proficy-globalcare


NOVOSTI

Datum: 04.01.2017

Poduzeće GE Digital izdalo je četvrtu generaciju HMI/SCADAsustava (GE iFIX ver. 5.8 R2).

Opširnije

ZAŠTO VJERUJEMO METRONIKU

U 25 godina smo uspješno završili preko 1000 projekata u automatizaciji i proizvodnji informacijskih sustava.

Metronikove projektne ekipe sadrže više od 70 inženjerskih stručnjaka za automatizaciju i informacijske sustave.

Pomogli smo mnogim korisnicima u industriji da smanje potrošnju i povećaju djelotvornost izvođenja svoje proizvodnje.